Despre Noi

Grupul financiar MBA Expert ofera prin societatea specializata MBA Expert Insolvency servicii privind activitatea de reorganizare si lichidare judiciara,perevazuta de Legea 64/1995 rep cat si servicii de lichidfare conform Legie 31/1991 privind societatile comerciale.

MBA Expert Insolvency este atestata de Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare (atestat nr 2447)Societatea noastra este pregatita sa va ofere servicii profesionale si de inalta performanta privind activitatea de reorganizare si lichidare.

Strategia societatii noastre privind lichidarea societatilor aflate in faliment conform Legii 64/1995 republicata si modificata, urmareste:

 • Inventarierea patrimoniului societatii si luarea de masuri pentru conservarea acestuia;
 • Evaluarea patrimoniului societatii debitoare;
 • Verificarea evidentei contabile si stabilirea sumelor de incasat si de plata;
 • Notificarea creditorilor in vederea depunerii cererii de creanta si stabilireaprimei sedinte a adunarii generale a creditorilor;
 • Se va proceda la vanzarea imediata a bunurilor perisabile si a celor supuse deprecierii;
 • Se vor lua toate masurile pentru incasarea creantei debitoarei;
 • Se va propane judecatorului sindic mentinerea sau realizarea contractelor aflate in derulare;
 • Intocmirea tabelului preliminar al creditorilor;
 • Vanzarea bunurilor apartinanad societatii debitoare cat mai rapit si avantajos respectand procedurile si termenele prevazute de Legea 64/1995 republicata;
 • Se va supune aprobarii Judecatorului sindic planul de distribuire a sumelor incasate din averea debitoarei;
 • Se va prezenta Judecatorului sindic bilantul final de lichidare si propuneri pentru inchiderea lichidarii.

Activitati specifice domeniului

 • analiza finanaciar contabila;
 • analiza juridica, actiuni in justitie;
 • inventariere, sigilare, paza;
 • valorificarea stocurilor;
 • evaluare;
 • publicitate;
 • organizare licitatii;
 • contabilitate alichidarii;
 • intocmire documentatii tehnice la vanzarea cladirilor
  si terenului;

Puncte tari

 • profesionalism si credibilitate;
 • seriozitate si rapiditate;
 • colaborare cu creditorii si protejarea drepturilor acestora;
 • implicarea active a creditorilor in procesul de lichidare;
 • grija fata de bunurile debitorilor;
 • transparenta tranzactiilor;
 • monitorizarea conflictelor intre conducere si salariati;