Audit

MBA Expert Consulting Services furnizeaza servicii de auditarea conturilor conform normelor IAS, in conformitate cu standardele CAFR si in concordanta cu normele interne ale clientului.

Principiile de etica, integritate profesionala, obiectivitate si confidentialitate dupa care dupa care se ghideaza societatea noastra, asigura actionarii companiilor de acuratatea datelor contabile si a legalitatii tranzactiilor derulate.

Experienta acumulata de noi in auditarea conturilor unor firme de diferite dimensiuni si in diferite ramuri de activitate ne permite sa acceptam clienti din cele mai variate industrii.

Abordarea noastră computerizată de audit şi investiţiile în tehnologie ne permit să furnizăm servicii contabile şi de audit la un nivel ridicat de professionalism.

Principalele noastre oferte de servicii includ:

  • Audit statutar
  • Audit financiar-contabil
  • Examen limitat
  • Angajamente de audit intern
  • Audit operational
  • Audit cu obiective speciale
  • Auditul bancilor de investitii/sif

Auditul statuar al situatiilor financiare individuale si consolidate se realizeaza conform Reglementarilor de Raportare Financiara Romanesti (OMF 94/2001, OMF 306/2002, OMF 1752/2005) si Standardelor Internationale de Raportare Finanaciara – IFRS

Serviciile noastre se adreseaza clientilor mici si mijlocii, dar si celor de talie mare, resursele noastre permitind un serviciu flexibil de calitate. Printre cei mai importanti clienti sunt cei enumerati in continuare, fara ca lista sa fie exhaustiva.

Printre clienţii noştri se numără atât firme româneşti din sectorul public şi privat, cu potenţial de creştere economică şi care aşteaptă un răspuns rapid pentru a beneficia de noi oportunităţi, precum şi filiale sau subsidiari ai unor firme multi-naţionale, care beneficiază de cunoştinţele şi experienţa noastră pe piaţa naţională.

Printre cei mai importanti clienti sunt cei enumerati in continuare, fara ca lista sa fie exhaustiva: Integral S.A BUZAU; Rotec S.A.; Regia Autonoma Municipala R.A Buzau; Bachus S.A.;Casa de Vinuri Vernesti; Nikmob S.A.; BG & Oscillum; Lemnking Inustry Com; Romtrans S.A.; Oteplus S.A.; Salonul Auto Victoria S.A.; Transport Trade Services (T.T.S) S.A..