Contabilitate

MBA Expert Consulting Services oferă clienţilor săi servicii de contabilitate in concordanta atât cu Standardele Romaneşti de Contabilitate, cat si cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, precum si transpuneri ale situaţiilor financiare romaneşti in situaţii financiare întocmite conform altor sisteme contabile. De asemenea, MBA poate întocmi situaţii financiare sau acorda consultanta la întocmirea acestora in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In cadrul departamentului de Contabilitate se executa, la cererea clienţilor, si lucrări conexe susţinerii evidentei financiar-contabile si consultantei financiar-contabile, cum ar fi: analize economico-financiare, expertize, planuri de afaceri pentru obţinerea de credite bancare sau alte scopuri, refacere de contabilitate, organizarea fluxului informaţional in departamentele de Contabilitate, etc.

Serviciile oferite de noi sunt, in principal, următoarele:

 • Susţinerea evidentei financiar-contabile, la sediul MBA Expert Consulting Services sau la sediul clienţilor săi, in conformitate cu Standardele Romaneşti de Contabilitate si Standardele Internaţionale de Contabilitate;
 • Transpunerea situaţiilor financiare întocmite in concordanta cu Standardele Romaneşti de Contabilitate in situaţiile întocmite in conformitate cu standarde, reglementari internaţionale (ex. IAS);Consultanta financiar-contabila;
 • Servicii conexe.

Onorariile percepute de noi se bazează atât pe tarife orare, cat si pe plata unor sume fixe lunare, in funcţie de opţiunea clienţilor noştri.

Serviciile de tinerea contabilităţii, oferite de MBA Expert Consulting Services refera la:

1. Contabilitate Financiara

 • Înregistrarea in contabilitate a documentelor primare;
 • Întocmirea balanţelor de verificare lunare ( analitica si sintetica);
 • Întocmirea si depunerea declaraţiilor fiscale, la organele fiscale;
 • Completarea manuala a „Registrului Jurnal”;
 • Listare informaţii contabile de suport pe hârtie;
 • Întocmit, format si legat „Registru Jurnal Auxiliar” lunar;
 • Pregătire personal pentru operare in sistem gestiune stocuri si vânzare;
 • Asistenta la operare documente de gestiune stocuri, vânzare;
 • Punerea la dispoziţie si pregătirea clientului pentru utilizarea aplicaţiei informatice personalizate ‘Registru de Casa’ si “NIR”
 • Verificarea corectitudinii si legalităţii operaţiunilor zilnice de încasări si plăti cu numerar;
 • Elaborarea fiselor fiscale;
 • Consultanta privind legislaţia financiar-contabila si fiscala ( impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale);
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
 • Consultanta privind organizarea contabilităţii financiare si de gestiune in conformitate cu legislaţia in vigoare;
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizaţiei;

Observaţii:

IUNIE: întocmirea situaţiilor financiare semestriale si depunerea la organele fiscale (+50% din tariful lunii precedente; se facturează in luna IUNIE)

DECEMBRIE: Asistenta de specialitate in efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, întocmirea situaţiilor financiare anuale si a fiselor fiscale pentru salariaţi, depunerea la organele fiscale si Registrul Comerţului (+100% din tariful lunii precedente; se factureaza in luna DECEMBRIE)

2. Salarizare

 • Intocmire contract individual de munca sau act aditional;
 • Inregistrare contract sau act aditional la „Camera de Munca”;
 • Inregistrare in „Registrul de Evidenta al Salariatilor”;
 • Eliberat/ vizat adeverinte salariale la „Camera de Munca”
 • Eliberat/ vizat carnete de munca la „Camera de Munca”
 • Intocmirea state salarii-calculatie impozite si taxe pentru salariati
 • Intocmirea si depunerea declaraţiilor salariale la organele in drept

Preturile nu include T.V.A. si se calculează la cursul B.N.R. in ziua facturării. Procent de deducere a serviciilor menţionate – 100% lunar.

Pentru primirea unei oferte completa va rugam sa ne transmiteţi o scurta prezentare a activităţii societăţi dumneavoastră.